Lid worden

Iedereen kan gratis lid worden van de bibliotheek. Eens je lid bent, kan je boeken, dvd's en andere materialen lenen.

Doelgroep

 • Niet alleen inwoners kunnen lid worden. Ook personen uit het buitenland of asielzoekers kunnen zich inschrijven, mits voorlegging van een identiteitsbewijs.
 • Baby's, peuters en kleuters kunnen ook lid worden van de bib. We hebben immers een verzorgd aanbod op maat van jonge kinderen.
 • Er zijn speciale lidmaatschappen met aangepaste leenvoorwaarden voor leerkrachten, onthaalouders, verantwoordelijken voor kinderopvang en rusthuizen ...

Procedure

 1. Kom naar de bib met jouw e-ID (identiteitskaart).
 2. Na de inschrijving geldt je e-ID als lenerspas.
 3. Wie dat wenst (of wie geen e-ID heeft), kan een gewone lenerspas aanvragen.
 4. Je kan gratis omschakelen van gewone lenerspas naar e-ID.

 

Lenen

Na je inschrijving in de bibliotheek kan je alle items gratis lenen.

Voorwaarden

 • Je hebt hiervoor steeds je lenerspas of identiteitskaart (e-ID) nodig.
 • Je kan maximaal 20 items per uitleenbeurt meenemen.
 • Voor gezelschapsspellen voor volwassenen is dit aantal beperkt tot 2.
 • Je mag de items 4 weken bij je houden. Deze termijn kan je onder bepaalde voorwaarden één keer verlengen.
 • De maximale uitleentermijn (met verlenging) is dus 8 weken.

Let wel

 • Kinderen tot en met 14 jaar kunnen in hoofdzaak enkel items uit de jeugdafdeling lenen.
 • Jongeren en volwassenen kunnen uit de volledige collectie lenen.

 

Verlengen

Verlengen is steeds mogelijk via Mijn Bibliotheek.

 

Reserveren

Reserveren is steeds mogelijk via Mijn Bibliotheek.

 

Te laat?

Wat kan je doen als je merkt dat je jouw leentermijn hebt overschreden?

Procedure

 1. Bij twijfel, vragen of opmerkingen neem je best zo snel mogelijk contact op met de bibliotheek.
 2. Lever je materialen zo snel mogelijk in. Dit kan zelfs buiten de openingsuren via de inleverbus.
 3. Je kan je uitleentermijn verlengen onder bepaalde voorwaarden.

Bedrag

Bij het overschrijden van de leentermijn betaal je telaatgeld:

 • 1 euro per materiaal per begonnen week laattijdigheid
 • 1 euro per maningsbrief
 • 10 euro per aangetekende maning

Betalen: waar en hoe

 • Bij je eerstvolgende bezoek aan de bibliotheek, kan je het telaatgeld betalen aan de balie.
 • Je kan in de bibliotheek uitsluitend cash betalen.
 • Als je onmogelijk naar de bibliotheek kan komen, kan je eventueel via overschrijving betalen. Contacteer hiervoor de bibliotheek.

Let wel

Wanneer jouw openstaand bedrag 10 euro of meer bedraagt, blokkeert de bibliotheek jouw lenerspas. Hierdoor kan je geen enkele bibliotheekhandeling (lenen, verlengen, reserveren ...) meer uitvoeren, ook niet via Mijn Bibliotheek.